چگونه بسیاری از گرانیت، سنگ مرمر خرد تن در یک متر مکعب