چرخ به سخت کار کردن حشیش

  • 12 پاسخ به این سوال که چرا سخت کار کردن مهم است؟

    ۷. اهمیت سخت کار کردن؛ حس رضایتمندی از خود. "سخت کوشی کلید رضایت از خود است". همه ما این را خوانده‌ایم، اما وقت آن است که آن را کمی جدی‌ بگیریم. بعد از این که بدانیم چگونه خودمان را پیدا کنیم، برای رضایت و شادی خود زندگی کنیم. باید یکی از عوامل کلیدی در …

    view more
  • حشیش (ماریجوانا): ماده‌ای اعتیاد آور و مقاوم به درمان

    درمان اعتیاد به حشیش بسیار سخت است، و بسیاری از افرادی که وارد درمان می‌شوند، طی شش ماه مجدداً به استفاده از حشیش رو می‌آورند. غلبه به اعتیاد بر حشیش بسیار دشوار است، زیرا فرد معمولاً تمامی انگیزه‌ها، حتی انگیزه‌ای که برای متوقف کردن استفاده از مواد …

    view more