چه مقدار فعلی در آمپر مورد نیاز برای 200 موج شکن مخروط در هند مورد نیاز است